Social media campagne

Social media als kanaal is uitermate geschikt om specifieke doelgroepen te bereiken. Waarom? Omdat je via social media een doelgroep kan selecteren op specifieke kenmerken zoals interesses, activiteiten, statussen, werk, persoonskenmerken en locaties. 

Doelgroepen gericht bereiken op social media.

Zo pak je het aan!

doelen bepalen

Wat wil je bereiken met je social media campagne?

  • Naamsbekendheid verhogen?
  • Interactie op je social media kanaal?
  • Volgers aantrekken?
  • Verkopen via social media?

De doelstelling is reëel, kort en helder geformuleerd en geeft aan hoe we gaan meten: de KPI’s.

doelgroep bepalen

We bepalen met elkaar wie we willen je bereiken? We brengen de doelgroep uitgebreid in kaart. Op eenvoudige wijze door er zelf over na te denken of iets uitgebreider door onderzoek te doen onder de doelgroep zelf. Dit resulteert in een persona, en/of kennis over de informatiebehoefte, wensen en barrières van je doelgroepen.

Kanalen vaststellen

Het is belangrijk om te weten waar de doelgroep actief is. Zit ze meer op LinkedIn dan op Facebook of zijn ze meer actief op Instagram? We bepalen welke kanalen in eerste instantie worden gebruikt en welke niet?

de inhoud

In een gezamenlijke sessie bepalen we de ‘fit’ tussen de doelgroep en het aanbod. Waarmee de inhoud van de boodschap duidelijk wordt. We formuleren antwoorden op relevante vragen van de doelgroep. De opbrengst van deze sessie is input waarmee eenvoudig  meerdere pakkende en effectieve boodschappen zijn te formuleren.

We kunnen hierbij gebruik maken van waardepropositie canvas.

plan van aanpak

Er komt een planning waarin staat beschreven wie verantwoordelijk is voor welke onderdelen bij de uitvoering. Hoe ziet het tijdspad er uit? Welk budget zetten we waar in en wanneer wordt er geëvalueerd?

analyse en bijsturing

Na een vooraf vastgestelde periode gaan we aan de hand van behaalde resultaten de strategie bijsturen. Je ontvang daarvoor conclusies en adviezen die we bespreken. Ontvang je graag periodieke rapportages, dan is dat tevens een optie.

Campagne starten?

Je bent al mooi onderweg naar een social media campagne. Interesse in ondersteuning van mijn kant: contact!